upišite se besplatno u bazu pravnih lica

POSLOVNI REČNIK

Po azbučnom redu:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Offshore područje:

Poresko podruÄŤje


Advertiser/Advertising:

OglašivaÄŤ/Oglašavanje


Goodwill:

Dobar glas


Negativna klauzula:

Klauzula kojom se duĹľnik obavezuje da, pre potpunog izmirenja obaveza, neće ulaziti u nove obaveze, davanjem specijalnog obezbeÄ‘enja. Takva obaveza duĹľnika sadrĹľana je u uslovima za odobravanje zajma i prema njoj, dok traje postojeći zajam, duĹľnik ne moĹľe davati posebna obezbeÄ‘enja za nove zajmove (npr. obaveza emitenta hartija od vrednosti da u toku trajanja zajma svoju imovinu ne otuÄ‘uje niti da je tereti zaloĹľnim pravom, hipotekom, a ako to ÄŤini, da to onda ÄŤini istovremeno i sa dotadašnjim poveriocima zajma).


Display:

Prikaz, prikaziva


Value for money:

Vrednost za novac


Koncern:

Je najviši stepen monopolistiÄŤkog udruĹľivanja preduzeća. On ujedinjuje preduzeća raznih grana proizvodnje koja u potpunosti gube svoju samostalnost. Koncern obuhvata jedinstvenim kapitalom više preduzeća, tako da matiÄŤno preduzeće (tzv. krovno preduzeće) svojim kapitalom uloĹľenim u druga preduzeća (tzv. preduzeća kćeri) i uÄŤešÄ‡em u njihovoj upravi kontroliše njihovo poslovanje. Privredna struktura koncerna je vertikalna ili horizontalna: vertikalni concern ujedinjuje preduzeća razliÄŤitih meÄ‘usobno povezanih proizvodnih faza, dok horizontalni koncern ujedinjuje preduzeća iste poslovne delatnosti. Koncerni su dobili prvi put svoju zakonsku definiciju u nemaÄŤkom Zakonu o akcionarskim društvima iz 1937. godine.


Kasa-skonto:

Predstavlja jedan od kreditnih uslova plaćanja koje preduzeće nudi svojim kupcima. Ukratko to je popust na koji kupac proizvoda moĹľe raÄŤunati ukoliko izmiri svoju obavezu do nekog unapred utvrÄ‘enog roka (taj rok se u literaturi naziva diskontni period tj. period u kojem vaĹľi kasa skonto). NajÄŤešÄ‡e je izraĹľen procenualno i to od vrednosti celokupnog prihoda ostvarenog prodajom proizvoda ili usluge. Tako da ako negde vidimo da su kreditni uslovi 3/20 neto 50 to znaÄŤi da nam je poverilac odobrio 3% kasa skonta ako izmirimo našu obavezu u roku od 20 dana (diskontni period), pri ÄŤemu je vreme dospeća obaveze u roku od 50 dana. Da li se voÄ‘enjem politike kreditnim uslovima postiĹľu pozitivni ili negativni rezultati utvrdjuje se na osnovu poreÄ‘enja dodatnih troškova uzrokovanih kasa skontom i dodatnih koristi ostvarenih istim.


Copy-paste:

Kopirati i prilepiti


Prototip:

Primerak proizvoda izražen u prirodnoj veličini, od odgovarajućeg materijala, sa predloženim ili očekivanim funkcionalnim karakteristikama.


IPO (initial public offering):

Inicijalna javna ponuda


Gadget:

Programčić, stvarčica


Bi (business intelligence):

Poslovna inteligencija


Brand awareness:

Svest o marki


Prime time:

Najgledaniji televizijski termin


REGISTAR PRAVNIH LICA U KOLUBARSKOM OKRUGUVažni telefoni!

SEO optimizacija sajta za Google i optimizacija sajta za pretrazivace

Otkup automobila Beograd

Selidbe Beograd

Otkup automobila

Odmor u selima Srbije

Banja Vrujci Direktorijum

Banja Vrujci Blog

Vrnjacka Banja turistički portal sa ponudom smestaja

Firme Srbije
Turističke destinacijeVREMENSKA PROGNOZA
Trenutna temperatura:


Prognoza za 5 dana