upišite se besplatno u bazu pravnih lica

POSLOVNI REČNIK

Po azbučnom redu:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Top manager:

Vrhunski menadĹľer


Banknota:

Novčanica koju na osnovu zakona izdaje emisiona banka i koja predstavlja zakonsko sredstvo plaćanja.


Obligaciono-pravne hartije od vrednosti:

Hartije od vrednosti koje sadrĹľe neko pravo potraĹľivanja svojih vlasnika od njegovih duĹľnika. Njihov je sadrĹľaj neka traĹľbina, najÄŤešÄ‡e izraĹľena u izvesnoj svoti novca, u kom sluÄŤaju predstavljaju novÄŤane hartije od vrednosti ili efekte. Ta je vrsta hartija odvrednosti najbrojnija i, istovremeno, najznaÄŤajnija za bankarsko poslovanje. U grupi ovih hartija od vrednosti su: ÄŤek, menica, obveznica, potvrda o deponovanim sredstvima, blagajniÄŤki zapis, komercijalni zapis, štedna knjiĹľica I dr. Izvršenje obaveze po tim hartijama vrši se njihovim podnošenjem (prezentiranjem), zbog ÄŤega se nazivaju i prezentacionim hartijama.


Diskriminacija cena:

Prodaja robe iste vrste i istog kvaliteta po razliÄŤitim cenama.


Rebranding:

OsveĹľavanje marke


Prime time:

Najgledaniji televizijski termin


Copy-paste:

Kopirati i prilepiti


Kalo (ital.):

Gubitak u teĹľini ili koliÄŤini izvesne robe na njenom putu izmeÄ‘u skladišta i mesta prodaje ili izmeÄ‘u otkupne stanice i magacina. NaroÄŤito je prisutan kod mesa, voća i povrća, teÄŤnosti itd.


Template:

Šablon


Bottom line:

Zaključak (podvući crtu)


Cluster:

Skup


Attachment:

Prilog


Dužnik (zajmoprimac, korisnik zajma):

Pravni subjekt (lice ili organizacija) koji je obavezan da drugom licu (poveriocu) izvrši neko ÄŤinjenje u novcu, stvari, ustupanju stvari, prenošenju prava, davanju garancija na odreÄ‘enom mestu ili u odreÄ‘eno vreme; pre svega su to lica, preduzeća i drĹľavni organi koji su uzeli kredit, i po tom osnovu duguju kamatu i glavnicu. DuĹľnik je obavezan da ispuni svoju obavezu koja poveriocu pripada iz postojećeg duĹľniÄŤkog odnosa. Takva obaveza se reguliše pismenim ili usmenim ugovorom, ili nekim drugim aktom pravnog prometa kojim se ona (obligacija) prećutno zasniva. Kod vuÄŤenih (trasiranih) menica, to je lice na koje je menica vuÄŤena.


Incoming/outgoing agencije:

Receptivne/inicijativne agencije


Dizajn:

Etimološko znaÄŤenje odnosi se na nameru, plan, ideju, skicu ili odreÄ‘enje nekog predmeta. U poÄŤetku je rad na dizajnu oznaÄŤavao rad na izradi unikata. Prelaskom na industrijsku proizvodnju, dizajn dobija posebnu ulogu u kreiranju izgleda proizvoda. ReÄŤ je o industrijskom dizajnu, koji se obiÄŤno
definiše kao "stvaralaÄŤka aktivnost ÄŤiji cilj je odreÄ‘ivanje formalnih kvaliteta industrijski proizvedenih predmeta". Ovo se odnosi na odreÄ‘ivanje oblika ili boje, linije i drugog, ali i strukturalnih i funkcionalnih odnosa i kvaliteta preko kojih se proizvod ukljuÄŤuje u sistem potrošnje. Dizajneri su struÄŤnjaci ÄŤiji je osećaj za umetniÄŤko izraĹľavanje ideja dopunjen znanjima iz raznih oblasti, kao što su proizvodnja, tehnologija i karakteristika materijala, ergonomija i marketing.


REGISTAR PRAVNIH LICA U KOLUBARSKOM OKRUGUVažni telefoni!

SEO optimizacija sajta za Google i optimizacija sajta za pretrazivace

Otkup automobila Beograd

Selidbe Beograd

Otkup automobila

Odmor u selima Srbije

Banja Vrujci smeštaj

Banja Vrujci Blog

Vrnjacka Banja turistički portal sa ponudom smestaja

Firme SrbijeVREMENSKA PROGNOZA


Vremenska prognoza za 5 dana