upišite se besplatno u bazu pravnih lica

POSLOVNI REČNIK

Po azbučnom redu:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Konsalting (engl. consulting):

PruĹľanje usluga ekonomskim subjektima od strane struÄŤnjaka, u vidu saveta o tehniÄŤkim, komercijalnim ili pravnim aspektima poslovanja. Konsalting podrazumeva da je struÄŤnjak koji pruĹľa ovu vrstu usluga unajmljen van preduzeća, najÄŤešÄ‡e iz takozvanih konsalting firmi specijalizovanih za pruĹľanje saveta preduzećima iz jedne ili više oblasti.


Basic:

Osnovno (temeljno)


Meeting:

Sastanak


Mainstream:

Srednja struja


Javna dobra:

Dobra koja imaju karakteristike nerivaliteta (ukoliko neko lice koristi dato javno dobro, to ne lišava druga lica prava da koriste isto dobro) i neekskluzivnosti (nemoguće je spreÄŤiti graÄ‘ane, pojedince da koriste javna dobra). Za upravljanje njima obiÄŤno je nadleĹľna drĹľava tj. neki njen organ ili
institucija.


Depozitni certifikat:

Prenosivi instrument trĹľišta novca koji glasi na odreÄ‘eni novÄŤani iznos, deponovan u banci na odreÄ‘eni rok i po odreÄ‘enoj kamatnoj stopi. OznaÄŤava se i kao pismeno garantovani bankovni depozit. Kod nas je to blagajniÄŤki zapis. Izdaje ga komercijalna banka, radi povećanja kreditnog potencijala. Komercijalne banke više ne formiraju svoje kreditne potencijale samo pasivno – primanjem depozita, već vode aktivnu politiku porasta tog potencijala kroz porast zaduĹľivanja na bazi emisije depozitnog certifikata.
ObiÄŤno glasi na donosioca, a rok dospeća mu je standardizovan (30–180 dana za kratkoroÄŤni; 1–5 godina za srednjoroÄŤni). Izdaje se po komunalnoj vrednosti sa fiksnom, ali i sa promenljivom kamatnom stopom.
Kamata se računa na bazi stvarnog broja dana do roka dospeća, dodaje se glavnici i plaća o roku dospeća. Obračunava se po propisanoj kamatnoj stopi, uz primenu diskonta za odgovarajući period.


Downsizing:

Smanjivanje


Jemstvo:

Spada u lična sredstva obezbeđenja obligacija. Jemstvo podrazumeva preuzimanje obaveze nekog drugog lica u slučaju da stranka za koju se jemči ne ispuni svoju obavezu.


Privredni rast:

Povećanje obima proizvodnje i usluga u odreÄ‘enom vremenu kao rezultat novih ulaganja u proizvodne kapacitete i njihovog efikasnijeg korišÄ‡enja kao i novog zapošljavanja. Osnovni faktori privrednog rasta su:
- akumulacija (kapital), što ukljuÄŤuje sva investiranja u zemlju, opremu i ljude
- porast stanovništva, tj. porast raspoloĹľive radne snage
- tehniÄŤki progres (znanje) i sposobnost njegove aktivne razmene.


Share:

Deljenje


Frankfurtska berza:

Osnovana 1820.god. i najveća je u Nemačkoj. Na njoj se obavlja oko 75% ukupnog prometa akcija u Nemackoj. Indeks na osnovu kojeg vidimo kakav je trend na frankfurtskoj berzi naziva se DAX. Podeljena je u 3 segmenta, prema kvalitetu akcija, isto kao i druge veće berze.


Bluetooth:

BeĹľiÄŤna povezanost kratkog dometa


Product development:

Razvoj proizvoda


Brand manager:

MenadĹľer koji brine o marki


Pasiva:

Sva sredstva koja se nalaze rasporeÄ‘ena u aktivi imaju svoje poreklo I neÄŤije su vlasništvo.Sredstva posmatrana po izvorima ili vlasništvu obrazuju pasivu. Ti izvori su heterogeni, ali se mogu i grupisati u dve osnovne grupe: sopstveni izvori preduzeća i pozajmljeni izvori.

Sopstvene izvore obrazuju ulozi osnivaÄŤa (vlasnika). Njih preduzeće (uspešnim) poslovanjem uvećava. U zavisnosti od pravne forme sopstvene izvore obrazuju: ulog inokosnog vlasnika, ortaÄŤki ulozi, akcijski kapital i sliÄŤno.

Pozajmljene izvore formiraju razne vrste zajmova ili dugova i tekućih obaveza. Do njih se dolazi uglavnom iz dva razloga: a) što preduzeće nema dovoljno sopstvenih izvora za planirani (Ĺľeljeni) obim poslovanja i b) iz uobiÄŤajene prakse da se akt prodaje deli u dva uobiÄŤajena ÄŤina od kojih je prvi ugovaranje kupoprodaje i primopredaja stvari ili ÄŤinjenje usluga a drugi ÄŤin gotovinsko ili bezgotovinsko (virmansko) plaćanje. Sve pozajmljene izvore, prema roku dospeća, delimo u tri grupe: dugoroÄŤni zajmovi, kratkoroÄŤni zajmovi (do jedne godine) i tekuće obaveze.


REGISTAR PRAVNIH LICA U KOLUBARSKOM OKRUGUVažni telefoni!

SEO optimizacija sajta za Google i optimizacija sajta za pretrazivace

Otkup automobila Beograd

Selidbe Beograd

Otkup automobila

Odmor u selima Srbije

Banja Vrujci smeštaj

Banja Vrujci Blog

Vrnjacka Banja turistički portal sa ponudom smestaja

Firme SrbijeVREMENSKA PROGNOZA


Vremenska prognoza za 5 dana