upišite se besplatno u bazu pravnih lica

POSLOVNI REČNIK

Po azbučnom redu:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Fleet manager:

Voditelj voznog parka


Likvidnost:

Se moĹľe dvostruko tumaÄŤiti:

1) vlasništvo nad dobrima koja se mogu lako i brzo transformisati u novac a prema dovoljno predvidljivoj ceni; osim samog novca, u likvidna sredstva spadaju sve druge hartije od vrednosti za koje pos- toji stabilno trĹľište i koje se mogu brzo zameniti za novac po relativno stabilnoj ceni;

2) sposobnost preduzeća da u propisanom ili dogovorenom roku izmiri sve svoje dospele obaveze.


Feasibility study:

Studija izvodljivosti


Middle office:

Sektor za upravljanje izloĹľenosti rizicima i limitima


Frindž benefits (engl. Fringe benefits):

Posebne pogodnosti u formi specijalnih primanja u novcu i naturi mimo tekućih zarada, na koje se plaćaju redovni porezi. Fringe benefits fiskalno se gotovo ne zahvataju ili se izuzetno blago poreski opterećuju. Ove pogodnosti (koristi) proistiÄŤu iz zaposlenja (radnog odnosa) ili izvršenja usluga radnika i nameštenika poslodavcu, a padaju na teret
troškova poslodavca ÄŤime se praktiÄŤno umanjuje poreska osnovica. Interesi zaposlenih za tzv. posebne pogodnosti: smanjenje doprinosa za socijalno osiguranje, smanjenje marginalne poreske stope pri oporezivanju dohotka, rast imidĹľa i olakšavanje svakodnevnog Ĺľivota (npr. bonovi za ruÄŤak, privatna upotreba sluĹľbenog automobila, besplatne avionske karte). Interesi poslodavaca su: iskazivanje niĹľih troškova radne snage, manje plaćanje doprinosa za socijalno osiguranje, stimulisanje radnika, itd. Posebne pogodnosti, iako su vaĹľni stimulansi u biznisu, dovode do erozije poreske osnovice i nepraviÄŤnosti u oporezivanju. Stoga, u većini zemalja poslodavac je po zakonu obavezan da dostavi poreskoj adiministraciji podatke o svim vrstama naknada isplaćenih zaposlenim licima, ukljuÄŤujući i fringe benefits. U SAD su osnovane specijalne firme za menadĹľment konsalting koje usavršavaju šeme specijalne kompenzacije za menadĹľere. Specijalnim dodatnim nagraÄ‘ivanjem privlaÄŤe se i zadrĹľavaju vrhovni menadĹľeri - npr. nuÄ‘enjem opcije paketa deonica firme oni postaju ortaci, koji teĹľe da ostvare maksimalne kapitalne dobitke sa poreskim povlasticama.


Meeting:

Sastanak


Arbitraže:

NedrĹľavne institucije za rešavanje sporova koje su im poverile same stranke. Danas se većina sporova u oblasti meÄ‘unarodne trgovine rešava arbitraĹľnim putem, zbog oÄŤiglednih prednosti koje on nudi. ArbitraĹľa moĹľe više da se prilagodi osobenostima pojedinih sluÄŤajeva nego što su to u stanju sudovi. Pred arbitraĹľom je postupak manje formalan, ima uslova da bude i brz, i pruĹľa šire mogućnosti za traĹľenje kompromisnog rešenja. Stranke od arbitraĹľe oÄŤekuju da se udubi u pojedinosti sluÄŤaja, te da se naÄ‘e adekvatno rešenje za obe strane. Negativne strane arbitraĹľe su: mogućnost zloupotrebe, nametanje nepraviÄŤnih rešenja ekonomski slabijoj ili neopreznoj strani. Odluke arbitraĹľe se ne mogu ispraviti putem Ĺľalbe. Postoje dve osnovne vrste arbitraĹľe: arbitraĹľa ad hoc i stalna (institucionalna) arbitraĹľa. Naše pravo poznaje i dozvoljava obe vrste.


Consulting:

Savetovanje


Brand image:

ImidĹľ marke


Monitoring:

Praćenje


Coffee break:

Pauza za kafu


Media planning:

Planiranje zakupa medija


Cesija:

Ustupanje potraĹľivanja ili prava pismenom izjavom poverioca (cedenta) u korist novog poverioca (cesionara). Sklapanjem ugovora o cesiji novi poverilac stupa na mesto sadašnjeg. DuĹľnik ne mora biti obavešten o ovom poslu, a takoÄ‘e se ne mora traĹľiti njegova saglasnost. Ali, uobiÄŤajeno je da se duĹľnik ipak obaveštava, da ne bi izvršavao svoju obavezu prema starom poveriocu. Cesijom se, prema tome, ne moĹľe pogoršati poloĹľaj duĹľnika. Suština ovog posla se sastoji u tome da cedent cesijom, tj. prenošenjem potraĹľivanja, izmiruje obavezu prema cesionaru koji je njegov poverilac.


Advertiser/Advertising:

OglašivaÄŤ/Oglašavanje


Trgovinski bilans:

Najbitniji deo platnog bilansa. U njemu se prikazuje robna razmena sa svetom, koju smo robu uvezli, a koju izvezli. Mnoge druge transakcije npr. transportne i osiguravajuće usluge su funkcija robnih tokova (da se roba ne izvozi, ne bi trebalo ni da se osigurava i prevozi). Zbog toga trgovinski bilans često presudno utiče na ravnotežu platnog bilansa.


REGISTAR PRAVNIH LICA U KOLUBARSKOM OKRUGUVažni telefoni!

SEO optimizacija sajta za Google i optimizacija sajta za pretrazivace

Otkup automobila Beograd

Selidbe Beograd

Otkup automobila

Odmor u selima Srbije

Banja Vrujci Direktorijum

Banja Vrujci Blog

Vrnjacka Banja turistički portal sa ponudom smestaja

Firme Srbije
Turističke destinacijeVREMENSKA PROGNOZA
Trenutna temperatura:


Prognoza za 5 dana