upišite se besplatno u bazu pravnih lica

POSLOVNI REČNIK

Po azbučnom redu:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Licitacija:

Nadmetanje pri zakljuÄŤivanju kupoprodajnih i drugih ugovora u robnom prometu. Postoje dva osnovna oblika licitacije: usmena (sastoji se u direktnom nadmetanju prisutnih kupaca, polazeći od unapred odreÄ‘ene prodajne cene) i ofertalna (nadmetanje u vidu pisanih ponuda; najÄŤešÄ‡e se javlja prilikom mzakljuÄŤenja ugovora o graÄ‘enju, ili drugim većim investicijama). Kod obe vrste licitacija moĹľe se zahtevati da uÄŤesnici na licitaciji prethodno uplate odreÄ‘eni iznos na ime kaucije, ili da podnesu bankarsku garanciju, što se posebno javlja kod meÄ‘unarodnih licitacija.


Shopping centri:

TrgovaÄŤki centar


Banneri:

Format oglasa na internetu


Media buying:

Zakup medija


OTC tržište:

Prodaja deonica van berze


Brand equity:

TrĹľišna vrednost marke


Evropska investiciona banka (skr. EIB):

Institucija osnovana Rimskim ugovorom iz 1957. godine; ÄŤlanice EU su automatski i ÄŤlanice EIB. Sedište joj je u Luksemburgu. EIB daje zajmove i jemstva (garancije) za finansiranje investicija koje unapreÄ‘uju regionalni razvoj od zajedniÄŤkog interesa za više zemalja ÄŤlanica ili za zajednicu kao celinu. Doprinosi modernizaciji privrede i reformi industrijskog sektora. Najveći deo sredstava pribavlja na trĹľištima kapitala u EU i van nje. MeÄ‘u najpoznatijim je zajmotraĹľiocima i ima prvoklasni rejting. Od 1963. godine, EIB odobrava zajmove i pridruĹľenim zemljama Afrike, Azije,Pacifika, kao i zemljama Mediterana.


Kompenzacija:

NaÄŤin izmirenja obaveze izmeÄ‘u duĹľnika i poverioca, kad izmeÄ‘u njih postoje dve ili više obaveza: poverilac potraĹľuje od duĹľnika odreÄ‘eni iznos, ali mu istovremeno i duguje odreÄ‘eni (razliÄŤit ili isti) iznos ponekom drugom osnovu. Ovakva potraĹľivanja i dugovanja mogu da se uzajamno potiru
(kompenziraju). Kompenzacija moĹľe biti :
a) zakonska (obavezna) i
b) fakultativna (dobrovoljna).


Online:

Na vezi, povezano (s internetom)


Screening:

Dubinsko snimanje


Font:

Pismo


Paket akcija:

Posedovanje znatnog broja akcija jednog akcionara u akcionarskom društvu, što mu obezbeÄ‘uje bitan uticaj na to društvo: posedovanje npr. samo 5% akcija moĹľe da iznudi sazivanje skupštine akcionara, a kvalifikovana manjina (manjina koja poseduje više od 25% akcija) moĹľe blokirati sve odluke skupštine akcionarskog društva za ÄŤije je donošenje potrebna kvalifikovana većina (izmene statuta, povećanje ili smanjenje kapitala I sl.). Onaj ko poseduje više od 75% akcija nekog društva obezbeÄ‘uje sebi gotovo potpun uticaj na to društvo.


Buzz:

Buka, šum


Prime time:

Najgledaniji televizijski termin


Telemarketing:

Osmišljeno, plansko i profesionalno korišÄ‡enje telekomunikacija u prodajnim i marketinškim naporima. Ovaj metod se obiÄŤno koristi i za mini istraĹľivanja preferencija trĹľišta, a da se to i ne prikaĹľe osobi sa kojom se komunicira.


REGISTAR PRAVNIH LICA U KOLUBARSKOM OKRUGUVažni telefoni!

SEO optimizacija sajta za Google i optimizacija sajta za pretrazivace

Otkup automobila Beograd

Selidbe Beograd

Odmor u selima Srbije

Banja Vrujci Direktorijum

Banja Vrujci Blog

Vrnjacka Banja turistički portal sa ponudom smestaja

Firme Srbije
Turističke destinacijeVREMENSKA PROGNOZA
Trenutna temperatura:


Prognoza za 5 dana