upišite se besplatno u bazu pravnih lica

POSLOVNI REČNIK

Po azbučnom redu:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Print:

Štampa


Platni bilans:

Pregled svih ekonomskih transakcija obavljenih u odreÄ‘enom periodu (najÄŤešÄ‡e godinu dana) izmeÄ‘u rezidenata (stalnih stanovnika) jedne zemlje i rezidenata drugih zemalja. Statistika platnog bilansa prihvata princip registrovanja transakcija u momentu prelaska granice.


Stopa nezaposlenosti:

UÄŤešÄ‡e nezaposlene radne snage u ukupnom broju radno sposobnih.


Kargo (Å¡pan.):

Tovar, i to najÄŤešÄ‡e brodski. U osiguranju oznaÄŤava teret tj.  robu koja se osigurava za vreme prevoza.


Anuitet:

Novčani iznos koji određenog datuma dospeva za isplatu i koji se zajmodavcu ili investitoru plaća godisnje ili u kraćim vremenskim rokovima, na ime otplate zajma. Sadrži deo koji se odnosi na dospele kamate (kamatna kvota) i deo za koji se smanjuje dug (otplatna kvota).
U naÄŤelu postoje dva oblika anuiteta:
1) konstantni, tj. u jednakim iznosima (uÄŤešÄ‡e glavnice je u porastu, a kamate u opadanju), jer je kamatna komponenta iz godine u godinu sve manja;
2) varijabilni (promenljiv), opadajući anuitet (primenjuje se ako je otplatna kvota nepromenljiva; u tom slučaju, smanjuje se i kamatna kvota i anuitet odgovarajuće opada).


Regres:

Pravo lica koje, sa drugim licima, daje garanciju da posle isplate poveriocu može od glavnog ili solidarnog dužnika zahtevati povraćaj bar jednog dela plaćenog iznosa. Kod menice i čeka: pravo imaoca hartije od vrednosti da u slučaju da trasat (lice na čije ime je menica vučena) ili akceptant, ne akceptira tu hartiju ili odbije da je isplati, zahteva od emitenta (lica koje izdaje hartiju od vrednosti) ili indosanta (lica koje prenosi hartiju od vrednosti na drugo lice) naknadu isplaćenog iznosa.


Javna potrošnja:

Ili javni, budĹľetski rashodi, predstavlja izdatke drĹľave, pokrajine ili lokalne samouprave za podmirenje javnih potreba. U javne (kolektivne) potrebe spadaju najÄŤešÄ‡e one koje se ne zadovoljavaju (ili ne samo) putem trĹľišta, cena i preferencija potrošaÄŤa, kao što su zdravstvo, školstvo, kultura....Javna potrošnja se finansira budĹľetskim prihodima - prikupljenim porezima, doprinosima, carinama i ostalim fiskalnim zahvatanjima iz sektora privrede i stanovništva.


Evropska investiciona banka (skr. EIB):

Institucija osnovana Rimskim ugovorom iz 1957. godine; ÄŤlanice EU su automatski i ÄŤlanice EIB. Sedište joj je u Luksemburgu. EIB daje zajmove i jemstva (garancije) za finansiranje investicija koje unapreÄ‘uju regionalni razvoj od zajedniÄŤkog interesa za više zemalja ÄŤlanica ili za zajednicu kao celinu. Doprinosi modernizaciji privrede i reformi industrijskog sektora. Najveći deo sredstava pribavlja na trĹľištima kapitala u EU i van nje. MeÄ‘u najpoznatijim je zajmotraĹľiocima i ima prvoklasni rejting. Od 1963. godine, EIB odobrava zajmove i pridruĹľenim zemljama Afrike, Azije,Pacifika, kao i zemljama Mediterana.


Media plan:

Rokovi, vreme zakupa medijskog prostora


Kompenzacija:

NaÄŤin izmirenja obaveze izmeÄ‘u duĹľnika i poverioca, kad izmeÄ‘u njih postoje dve ili više obaveza: poverilac potraĹľuje od duĹľnika odreÄ‘eni iznos, ali mu istovremeno i duguje odreÄ‘eni (razliÄŤit ili isti) iznos ponekom drugom osnovu. Ovakva potraĹľivanja i dugovanja mogu da se uzajamno potiru
(kompenziraju). Kompenzacija moĹľe biti :
a) zakonska (obavezna) i
b) fakultativna (dobrovoljna).


Slow food:

Spora hrana


Low cost:

Jeftino


Inkotrms (engl. Incoterms):

Ponavljanjem odreÄ‘ene prakse u trgovini, neka pravila ponašanja su postala uobiÄŤajena i dobila su tretman trgovinskih obiÄŤaja. Kodifikacijom ovih obiÄŤaja, tj. njihovom formulacijom i ozvaniÄŤavanjem od strane nadleĹľnih trgovaÄŤkih institucija, ovi obiÄŤaji prerastaju u uzanse.
Zbirka Incoterms je skup pravila za tumaÄŤenje trgovaÄŤkih termina koji se unose u ugovor. Prvu zbirku izdala je MeÄ‘unarodna trgovaÄŤka komora u Parizu 1936. godine, i tada je sadrĹľala 11 najÄŤešÄ‡e korišÄ‡enih odrednica u klauzuli o ceni. Poslednja dopuna zbirke je bila 1990. godine. Ona sadrĹľi 13 termina sa raznim kombinacijama obaveza kupca i prodavca u pogledu preuzimanja troškova prevoza, troškova osiguranja, raznih taksi i rizika.

Te klauzule su:
1. EXW – franko fabrika;
2. FCA – franko prevoznik;
3. FAS – franko uz bok broda;
4. FOB – franko brod;
5. CFR – cena sa vozarinom;
6. CIF – cena sa osiguranjem i vozarinom;
7. CPT – vozarina plaćena do ...;
8. CIP – vozarina i osiguranje plaćeni do ...;
9. DAF – isporuÄŤeno granica;
10. DES – isporuÄŤeno franko brod;
11. DEQ – isporuÄŤeno franko obala i ocarinjeno;
12. DDU – isporuÄŤeno, neocarinjeno;
13. DDP – isporuÄŤeno, ocarinjeno.


Diskriminacija cena:

Prodaja robe iste vrste i istog kvaliteta po razliÄŤitim cenama.


Figures:

Brojke, pokazatelji


REGISTAR PRAVNIH LICA U KOLUBARSKOM OKRUGUVažni telefoni!

SEO optimizacija sajta za Google i optimizacija sajta za pretrazivace

Otkup automobila Beograd

Selidbe Beograd

Otkup automobila

Odmor u selima Srbije

Banja Vrujci Direktorijum

Banja Vrujci Blog

Vrnjacka Banja turistički portal sa ponudom smestaja

Firme Srbije
Turističke destinacijeVREMENSKA PROGNOZA
Trenutna temperatura:


Prognoza za 5 dana