upišite se besplatno u bazu pravnih lica

POSLOVNI REČNIK

Po azbučnom redu:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Gadget:

Programčić, stvarčica


Goodies:

Zgodne i upotrebljive stvarÄŤice


Goodwill:

Dobar glas


Grace period:

PoÄŤek


Greenfield investicije:

Investicije od temelja


Garancija (fr. garantie):

Pismena ugovorna obaveza jednog saugovaraÄŤa prema drugom da će snositi rizik nekog posla, odnosno nadoknaditi štetu. Garancija moĹľe biti novÄŤana i stvarna.
Posebna vrsta garancije jeste jemstvo, kao jedan od oblika obezbeđenja isplate duga. Nastaje na osnovu ugovora između jemca i poverioca. U privrednom i meničnom pravu, jemstvo je uvek solidarne prirode. Kod meničnog jemstva, jemac odgovara solidarno sa glavnim dužnikom.


Gifenov paradoks:

Opisuje pojavu porasta traĹľnje za inferiornim dobrima (kao što su Ĺľitarice, hleb, krompir i sl.) iako je došlo do porasta njihove cene. Ovo je paradoks zato što ukazuje na odstupanje od uobiÄŤajenog odnosa kretanja cena i traĹľnje, po kome rast cena dovodi do pada traĹľnje. Ukoliko doÄ‘e do poskupljenja inferiornih dobara, potrošaÄŤi će smanjiti obim kupovina kvalitetnijih roba i povećati kupovinu dobara manje energetske vrednosti (pošto se uglavnom radi o prehrambenim proizvodima).


Globalizacija (internacionalizacija):

Sa ekonomskog aspekta: sve šira integracija trĹľišta roba, usluga, novca i kapitala u svetu. Glavni nosioci globalizacije su transnacionalne (tj. multinacionalne) kompanije. Jedan od primera globalnog poslovanja moĹľe biti ovaj: gvozdena ruda se vadi u Brazilu, preraÄ‘uje se u JuĹľnoj Koreji, u Japanu se proizvodi roba od tog gvožđa, a prodaje se u Španiji. Potrebni su izuzetno dobri informacioni sistemi da bi globalno poslovanje moglo uspešno da funkcioniše. Ceo svet još uvek nije zahvaćen procesom globalizacije, ali se globalizacija iz odreÄ‘enih centara brzo širi i prepreke koje joj stoje na putu se ubrzano otklanjaju.


Grejs (engl. grace) period:

Period mirovanja, tj. vremensko odlaganje izvršenja neke obaveze. Ovaj pojam se vezuje za dugoroÄŤni kredit kojim se finansira neka investicija. Naime, grejs period podrazumeva da se, tokom tog perioda, ne otplaćuju ni kamata ni glavnica. Pošto se radi o veoma velikim iznosima, ovo odlaganje moĹľe da traje i do nekoliko godina. Sam koncept ima svoje opravdanje u tome što se u prvim godinama investiranja uglavnom ostvaruju gubici u poslovanju i što se efekat investiranja oseća tek posle nekoliko godina. Tek posle nekoliko godina preduzeće ostvaruje profit, pa je zbog toga normalno oÄŤekivati da će tek tada biti sposobno da otplaćuje obaveze po osnovu uzetog kredita.


REGISTAR PRAVNIH LICA U KOLUBARSKOM OKRUGUVažni telefoni!

SEO optimizacija sajta za Google i optimizacija sajta za pretrazivace

Otkup automobila Beograd

Selidbe Beograd

Otkup automobila

Odmor u selima Srbije

Banja Vrujci smeštaj

Banja Vrujci Blog

Vrnjacka Banja turistički portal sa ponudom smestaja

Firme SrbijeVREMENSKA PROGNOZA


Vremenska prognoza za 5 dana