upišite se besplatno u bazu pravnih lica

POSLOVNI REČNIK

Po azbučnom redu:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Value for money:

Vrednost za novac


Venture fond:

RiziÄŤni fond


Venture kapital:

RiziÄŤni kapital


Vaučer:

ReÄŤ "vauÄŤer" je nastala od engleske reÄŤi ''vouch'', što znaÄŤi garantovati, jemÄŤiti, odnosno od reÄŤi ''voucher'', što znaÄŤi garant, jemac, svedok. VauÄŤer je priznanica, pismena isprava koja sluĹľi kao dokaz da je jedan subject uplatio drugom subjektu odreÄ‘eni iznos na ime duga.

Vaučer (u procesu privatizacije) predstavlja i hartiju od vrednosti za kupovinu akcija preduzeća. Vaučer glasi na određeni iznos i stiče se po raznim osnovama: na osnovu godina radnog staža, na osnovu uplate sa popustom, itd.Vaučer (u turizmu) predstavlja ispravu koju izdaje turistička agencija (kao trasant)
kojom se ona obavezuje da će davaocu usluga (kao trasatu) platiti usluge koje budu pružene donosiocu vaučera (kao remitenta). U ovom slučaju, vaučer ne predstavlja hartiju od vrednosti, jer u samom turističkom vaučeru nije inkorporirano pravo turiste na uslugu, pa kao takva nije prenosiva na drugo lice.


Virman (opšti nalog za prenos):

Bezgotovinski instrument platnog prometa pomoću koga se, radi plaćanja izvesnih novÄŤanih obaveza, vrši prenos sredstava sa Ĺľiro-raÄŤuna nalogodavca na Ĺľiro-raÄŤun korisnika, nezavisno od toga da li se vode kod istog ili razliÄŤitog nosioca platnog prometa. Pomoću njega se na isti naÄŤin vrši i prenos sredstava sa tekućeg raÄŤuna nalogodavca na tekući raÄŤun korisnika. Kreće se na relaciji izdavalac-nosilac platnog pometa (banka)–korisnik. On se koristi za plaćanja kad inicijativa za plaćanje potiÄŤe od duĹľnika.


Vrući novac (engl. Hot money):

Pojam vezan za kratkoroÄŤne fondove koji su izrazito mobilni i brzo se sele sa jednog na drugo finansijsko trĹľište. Ta promena poslovnog ambijenta u kome “vrući novac” egzistira jeste rezultat promene u uslovima plasmana u nekoj zemlji. Najbolje se oslikava ponašanje ulagaÄŤa hot money-a kada doÄ‘e do devalvacije nacionalne valute zemlje u kojoj su fondovi uloĹľeni. Ukoliko imamo depozite po viÄ‘enju i postoji velika diskrepanca izmeÄ‘u realnog i zvaniÄŤnog kursa, prirodno je oÄŤekivati devalvaciju tj. opadanje vrednosti domaće valute, što će se direktno (negativno) odraziti nadeponenta. Iz tog razloga, svi "igraÄŤi" koji upravljaju ovim fondovima nastoje da izbegnu ovakve gubitke i da anticipiraju naredne poteze centralnih banaka tj. da pobegnu na vreme.


REGISTAR PRAVNIH LICA U KOLUBARSKOM OKRUGUVažni telefoni!

SEO optimizacija sajta za Google i optimizacija sajta za pretrazivace

Otkup automobila Beograd

Selidbe Beograd

Odmor u selima Srbije

Banja Vrujci Direktorijum

Banja Vrujci Blog

Vrnjacka Banja turistički portal sa ponudom smestaja

Firme Srbije
Turističke destinacijeVREMENSKA PROGNOZA
Trenutna temperatura:


Prognoza za 5 dana