upišite se besplatno u bazu pravnih lica

INTERNET REČNIK

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
log in:

Upisivanje korisniÄŤkog imena i lozinke kako bi poÄŤeli rad na kompjuteru, spojili se na Internet ili stupili u podruÄŤje nekog web site-a zaštiÄŤeno lozinkom.


IP Address:

Jedinstven brojÄŤani kod dodeljen svakom domenu na Internetu. Svaki domen ima svoju IP adresu i ime kako bi se stranica lakše upamtila. IP broj sastoji se od 4 dela odvojena taÄŤkom, npr; 177.112.345.4


Archive:

Velika datoteka, najÄŤešÄ‡e kopresovana (saĹľeta), koja sadrĹľi više manjih datoteka u sebi. Najpoznatiji formati za arhiviranje su ZIP, TAR, ARJ, LZH, UC2.


FTP:

(File Transfer Protocol) jedan od glavnih naÄŤina putem kojeg se datoteke prebacuju preko Interneta.


Class:

Skup stvari koje dele neke zajedniÄŤke karakteristike ili svojstva. Class takoÄ‘e definiše impementaciju raznih vrsta objekata u programiranju (definisanje varijabli i sl.) Kod CSS-a class definiše karakteristike nekog objekta u html kodu (boja, veliÄŤina i stil slova i sl.)


Java:

Java je novi programski jezik, kojeg je izbacila firma Sun Microsystems, posebno za Internet. U Javi se pišu programi koje moĹľete uÄŤitati sa Interneta na svoj kompjuter i odmah ga pokrenuti bez straha od virusa ili bilo koje štete za vaše datoteke ili Vaš kompjuter. Danas su rašireni mali Java programi, zvani apleti (Applets), koji web stranicama omogućavaju izvodenje razlicitih funkcija, animacija, kalkulacija, igri itd.


DNS:

Baza internet imena i adresa u kojoj su ove prevedene kao IP adrese (npr:123.123.23.2) Imena domena su alfabetska, pa ih ljudi lakše kao takva pamte, meÄ‘utim internet je baziran na IP adresama. Svaki put kad se koristi ime domene DNS je prevede na odgovarajucu IP adresu. To je nešto kao telefonski imenik za Internet.


Mbps:

Megabit po sekundi ,merna jedinica za brzinu prijenosa podataka , 1,048,576 bita po sekundi.


Desktop:

Površina monitora kompjutera.


Attachments:

Dodaci - Multimedijalne datoteke koje su dodane, "prikaÄŤene" e-mailu, a mogu biti tekstualne, grafiÄŤke, zvuÄŤne, video, baze podataka ili ÄŤak ÄŤitave aplikacije, programi.


JPEG:

(Joint Photographic Experts Group). Kompresija je tolika da .jpg datoteke dolaze na 5% od normalne veliÄŤine. Ovaj format podrĹľava milione boja. Najviše se koristi kao format za fotografije dok je Gif više za logotipe ili crteĹľe.


SLIP:

(Serial Line Internet Protocol) Kao i PPP, zahteva korišÄ‡enje modema i telefonske linije zbog povezivanja s Internetom, bez povezivanja na glavni kompjuter.


Emoticons:

“Smajlići” - Znakovi koji se koriste u elektronskoj pošti u vezi pokazivanja sopstvenih emocija. Na primer:
 :-)       osmeh
 :-(       tuga, tuĹľan
 ;-)       namigivanje
 :-P      plaĹľenje jezika itd.


Internet:

(Veliko slovo I) Ogromna kolekcija medusobno spojenih (inter-connected networks) kompjuterskih mreĹľa gde se koriste TCP/IP protokoli i koja je evoluirala od ARPANET-a iz kasnih ‘60-tih i ranih ‘70-tih.
Internet: (Malo slovo i) Svaki put kad spojite 2 ili više kompjuterskih mreĹľa, imate internet.


FDDI:

(Fibre Distributed Data Interface) je standard za prenos datoteka preko kabla sa optiÄŤkim vlaknima pri brzini oko 100 miliona bps.


REGISTAR PRAVNIH LICA U KOLUBARSKOM OKRUGUVažni telefoni!

SEO optimizacija sajta za Google i optimizacija sajta za pretrazivace

Otkup automobila Beograd

Selidbe Beograd

Odmor u selima Srbije

Banja Vrujci Direktorijum

Banja Vrujci Blog

Vrnjacka Banja turistički portal sa ponudom smestaja

Firme Srbije
Turističke destinacijeVREMENSKA PROGNOZA
Trenutna temperatura:


Prognoza za 5 dana