upišite se besplatno u bazu pravnih lica

INTERNET REČNIK

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Mainframe:

Veliki kompjuter sposoban da opslužuje stotine korisnika i radi sa mnogo različitih programa istovremeno. Obično svaki kompjuter veći od PC-a.


HotJava:

Web pretraĹľivaÄŤ koji je razvio Sun Microsystems proširujući mogućnosti obiÄŤnih pretraĹľivaÄŤa i dozvoljavajući dinamiÄŤke funkcije, umesto samo statiÄŤkih tekstova i slika.


OS:

Operativni sistem – operating system. Softverski program, kraće nazvan OS, na osnovu koga se temelji rad kompjutera, odnosno koji omogućuje aplikacijama da pristupaju funkcijama kompjutera.


Edu:

U Internet adresi  sluĹľi za oznaÄŤivanje obrazovnih ustanova; Internet standard za sastavljanje adresa koje se primenjuju na svetu (osim u Ujedinjenom Kraljevstvu, gdje se obrazovne ustanove u Internet adresama naznaÄŤuju skraćenicom ac.uk.


Timeout:

Mogućnost gde se nakon nekog vremena neaktivnosti na Internetu, ruši veza.


CODEC:

Skraćenica od compressor/decompressor. Codec je tehnologija kompresije i dekompresije podataka...


Log:

Zapis akcija i događaja koji su se dogodili na kompjuteru...


Ping:

Signal ili kratka poruka koju jedan kompjuter preko mreĹľe šalje drugom kompjuteru i proverava da li je dobro prikljuÄŤeno na mreĹľu.


T-1:

Mrežni linkovi koji se koriste na Internetu omogućavajući brzinu od 1,54 megabita u sekundi.


TCP:

Software koji osigurava da podaci budu poslati između kompjutera na Internetu.


Sampling:

Proces prebacivanja analognog signala u grupu digitalnih (brojevi).


DHCP:

(Dynamic Host Configuration Protocol) Protokol za dinamiÄŤko konfigurisanje glavnog kompjutera; sistem za dinamiÄŤko dodeljivanje TCP/IP veza klijentskim kompjuterima.


YMODEM:

Još jedan protokol prenosa datoteka, nešto brĹľi od XMODEMA.


WAP:

(Wireless Application Protocol) Tehnologija je koja povezuje mobilne komunikacije i Internet. Omogućava pristup i interakciju s informacijama i uslugama na Internetu korišÄ‡enjem GSM mobilnog aparata ili drugih beĹľiÄŤnih ureÄ‘aja koji podrĹľavaju WAP protokol.


RFC:

(Request For Comments) Zahtev za komentare – dokument koji objavljuje Odbor za arhitekturu Interneta (Internet Architecture Board), a sadrĹľi predloge o poboljšanju postojećih standarda ili uvoÄ‘enju novih. Predlozi se i objavljuju na Internetu, gde ih svako moĹľe proÄŤitati i dati svoj komentar.


REGISTAR PRAVNIH LICA U KOLUBARSKOM OKRUGUVažni telefoni!

SEO optimizacija sajta za Google i optimizacija sajta za pretrazivace

Otkup automobila Beograd

Selidbe Beograd

Otkup automobila

Odmor u selima Srbije

Banja Vrujci Direktorijum

Banja Vrujci Blog

Vrnjacka Banja turistički portal sa ponudom smestaja

Firme Srbije
Turističke destinacijeVREMENSKA PROGNOZA
Trenutna temperatura:


Prognoza za 5 dana