upišite se besplatno u bazu pravnih lica

INTERNET REČNIK

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
GIF:

(Graphic Interchange Format) - operativno nezavistan format datoteke, široko rasprostranjen na Internetu za grafiÄŤke datoteke. Kompresuje datoteke koristeći “lossless” (smanjiti što je manje moguće) metodu koja osigurava da kvalitet slike ne oslabi.


Bug:

Pogreška, sintaktiÄŤka ili logiÄŤka u programskom kodu.


Netiquette:

NesluĹľbena, u velikoj meri nepisana pravila, osmišljena zbog toga da Web postane civilizovano “društvo”.


Gopher:

Internet gopher je sastav potraĹľujućeg i pronalazećeg karaktera. On preuzima zahtev za informacijom i onda pretraĹľuje Internet u potrazi za njom. Protokoli i softver slede model klijent - server i dozvoljaju korisnicima raznolike mešavine desktop sistema za pregledavanje, pretraĹľivanje i pronalaĹľenje dokumenata koji se nalaze na raznim serverima.


Image map:

Slika s klikovnim podruÄŤjima ili mogućnost korišÄ‡enja više hiperlinkova s jedne slikovne datoteke. Na primer, slika bi mogla biti neka drĹľava, podeljena u nekoliko podruÄŤja, od kojih bi svako od njih daljnjim klikanjem hiperlinkom bilo dovedeno do istog, ali uvećanog odreÄ‘enog podruÄŤja.


Agent:

Program koji automatski izvodi zadatke prema podacima i pravilima koje odreÄ‘uje korisnik (npr: na temelju upisanih podataka, program korisniku preporuÄŤuje vrstu muzike za koju pretpostavlja da je korisnik  sluša, bira vesti ili elektronsku poštu). Program koji se nezavisno izvodi, tj. simulira rad na drugom kompjuteru, obavljajući pri tome zadatke ÄŤiji su rezultati namenjeni za poreÄ‘enje sa drugim programima.


Bit:

(Binary DigIT) najmanja jedinica kompjuterske datoteke, sastoji se od 1 ili 0. Kombinacija bitova može upućivati na slovo, brojku ili obavljati signalizaciju, prebacivanje ili neku drugu funkciju.


Point of Presence:

Mesto pristupa mreĹľi preko telefonske linije; modem i ostala kompjuterska i komunikacijska oprema koja je neprestano prikljuÄŤena na mreĹľu;


Host:

Svaki kompjuter na mreĹľi koji Vas spaja sa uslugama drugih kompjutera na mreĹľi. Najcešce jedan kompjuter ima na sebi više host programa. Npr. preko jednog host kompjutera (hardverski gledano) imate pristup WWW i USENET protokolima. Softverski gledano to su dva host softvera.


Geek:

Žargonski izraz za vrlo bistru osobu zavisnu o kompjuterima.


Portal:

OznaÄŤava izraz za «prvi sajt koji ce korisnici videti koristeći web». Portali nude mnogo mogućnosti i usluga kao npr. katalog drugih sajtova, pretragu, e-mail usluge i sl. da bi podstaknuli korisnike da je upravo taj sajt prvi tj. da bude(port) ulaz u web.


WWW:

(World Wide Web) – Ima dva znaÄŤenja. Prvo: svi resursi dostupni pomoću protokola Gopher, FTP, HTTP, telnet, USENET, WAIS i još nekih drugih alata. Drugo: Skup internet servera (HTTP servers) koji dozvoljavaju da slike, tekstovi i zvuÄŤni fajlovi budu pomešani zajedno.


Printer:

UreÄ‘aj koji zapisuje kompjuterske podatke (tekstovi, slike itd.) na papir. Osnovne varijante su laser printeri, ink-jet printeri i dot-matrix printeri. Printeri su takoÄ‘er i osobe ili kompanije koje štampaju kopije knjiga ili nekih drugih zapisa.


JPEG:

(Joint Photographic Experts Group). Kompresija je tolika da .jpg datoteke dolaze na 5% od normalne veliÄŤine. Ovaj format podrĹľava milione boja. Najviše se koristi kao format za fotografije dok je Gif više za logotipe ili crteĹľe.


Ping:

Signal ili kratka poruka koju jedan kompjuter preko mreĹľe šalje drugom kompjuteru i proverava da li je dobro prikljuÄŤeno na mreĹľu.


REGISTAR PRAVNIH LICA U KOLUBARSKOM OKRUGUVažni telefoni!

SEO optimizacija sajta za Google i optimizacija sajta za pretrazivace

Otkup automobila Beograd

Selidbe Beograd

Otkup automobila

Odmor u selima Srbije

Banja Vrujci Direktorijum

Banja Vrujci Blog

Vrnjacka Banja turistički portal sa ponudom smestaja

Firme SrbijeVREMENSKA PROGNOZA


Vremenska prognoza za 5 dana