upišite se besplatno u bazu pravnih lica

INTERNET REČNIK

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Class:

Skup stvari koje dele neke zajedniÄŤke karakteristike ili svojstva. Class takoÄ‘e definiše impementaciju raznih vrsta objekata u programiranju (definisanje varijabli i sl.) Kod CSS-a class definiše karakteristike nekog objekta u html kodu (boja, veliÄŤina i stil slova i sl.)


Firewall:

Osigurava kompaniju ili unutrašnju mreĹľu od neovlašÄ‡enih spoljnih pristupa (najÄŤešÄ‡e Internet “hackera”, zlonamernih korisnika Interneta)


Data transfer rate:

Brzina prenosa podataka.


Addiction:

Zavisnost od kompjutera. Za neke korisnike kompjutera kaže se da su zavisni od kompjutera ili Interneta jer mnogo vremena provode radeći pomoću kompjutera ili pregledavajući sadržaj Interneta.


V.90:

Međunarodni standard za sinhroni prenos podataka modemom brzinama do 56 Kbps (download), odnosno do 36 Kbps (upload).


Edu:

U Internet adresi  sluĹľi za oznaÄŤivanje obrazovnih ustanova; Internet standard za sastavljanje adresa koje se primenjuju na svetu (osim u Ujedinjenom Kraljevstvu, gdje se obrazovne ustanove u Internet adresama naznaÄŤuju skraćenicom ac.uk.


Unix:

Operativni sistem obiÄŤno pisan u C-u. Ima TCP/IP u sebi i zato je jedan od najpopularnijih operativnih sistema za servere na Internetu.


IP Address:

Jedinstven brojÄŤani kod dodeljen svakom domenu na Internetu. Svaki domen ima svoju IP adresu i ime kako bi se stranica lakše upamtila. IP broj sastoji se od 4 dela odvojena taÄŤkom, npr; 177.112.345.4


MAPI:

(Messaging Application Program Interface).Program za prenos poruka elektronskom poštom u lokalnoj mreĹľi. Proizvod kompanije Microsoft Corporation.


Shockwave:

Namenski program (application) za izradu web stranica, koje se sastoje od kompjuterski animiranih slika, filma ili zvuka; sliÄŤne je namene kao i programski jezik Java.


RFC:

(Request For Comments) Zahtev za komentare – dokument koji objavljuje Odbor za arhitekturu Interneta (Internet Architecture Board), a sadrĹľi predloge o poboljšanju postojećih standarda ili uvoÄ‘enju novih. Predlozi se i objavljuju na Internetu, gde ih svako moĹľe proÄŤitati i dati svoj komentar.


Hardware:

FiziÄŤke komponente kompjutera ukljuÄŤujuci tastaturu, monitor, miš, štampaÄŤ, modem, zvucnike.


Virus:

Virus je virtualno zlo. To je program koji se moĹľe samostalno umnoĹľavati i pri tom moĹľe, ali i ne mora raditi štetne radnje. Mogu se prebacivati sa kompjutera na kompjuter preko Interneta ili drugih mreĹľa, zaraĹľenih disketa ili CD-a.


Attachments:

Dodaci - Multimedijalne datoteke koje su dodane, "prikaÄŤene" e-mailu, a mogu biti tekstualne, grafiÄŤke, zvuÄŤne, video, baze podataka ili ÄŤak ÄŤitave aplikacije, programi.


Gateway:

Ulaz - hardware i software, ÄŤija je uloga spojanje dva razliÄŤita protokola. KorišÄ‡enjem softvera i hardwera, gateway omogućiuje vezu izmeÄ‘u dve inaÄŤe nekompatibilne mreĹľe.


REGISTAR PRAVNIH LICA U KOLUBARSKOM OKRUGUVažni telefoni!

SEO optimizacija sajta za Google i optimizacija sajta za pretrazivace

Otkup automobila Beograd

Selidbe Beograd

Otkup automobila

Odmor u selima Srbije

Banja Vrujci smeštaj

Banja Vrujci Blog

Vrnjacka Banja turistički portal sa ponudom smestaja

Firme SrbijeVREMENSKA PROGNOZA


Vremenska prognoza za 5 dana