upišite se besplatno u bazu pravnih lica

INTERNET REČNIK

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
T-3:

Veća brzina (45 megabita u sekundi) mreĹľnih linkova korištenih na Internetu.


Trojan horse:

Trojanski konj – virus koji se ne širi, nego je stavljen u normalni program, a najÄŤešÄ‡e u program s odstranjenim podprogramima za zaštitu od neovlašena kopiranja; destruktivni program napisan s namerom razbijanja bezbednosnog sistema kompjutera; obiÄŤno je maskiran tako da se korisniku prikazuje kao program za arhiviranje, igra ili sl.


@:

at, at sign, ape, cabbage, commercial at, cyclone, each, monkey, snail, rose, strudel, vortex, whorl, whirlpool… Znak kojemu je u ACSII oznakama pridruĹľen broj 64; primenjuje se u pisanju adresa elektronske pošte tako što odvaja ime korisnika od domena na kojoj ima otvoren korisniÄŤki raÄŤun.


Abuse:

NajÄŤešÄ‡e oznaÄŤava kršenje pravila poput kršenja autorskih prava, spamminga, kršenja uslova korištenja i sl.


ActiveX:

Tehnologija koja omogućava softverskim komponentama interakciju meÄ‘usobno nezavisno kojim programskim jezikom su raÄ‘ene. Najviše se koristi za izradu interaktivnog web sadrĹľaja, iako se moĹľe koristiti i za desktop aplikacije i ostale programe. Activex je Microsoftov odgovor na Javu.


Access number:

Pristupni broj - Telefonski broj kojim pretplatnik ostvaruje vezu s ÄŤvorom veze.


Access server:

Pristupni kompjuter.


Account:


MreĹľno ime korisnika, identitet korisnika.


ADN:

(Advanced Digital Line) Digitalna linija brzine prijenosa od najÄŤešÄ‡e 56 kbps (kilo bita u sekundi).


Adress:

Adresa - svakoj web stranici na Internetu se dodeljuje jedinstvena prepoznatljiva adresa. Adresa se oznaÄŤava i kao URL (Uniformed Resoure Locator).


ADSL:

(Asymmetric Digital Subscriber Loop) - Standard za prenos videopodataka telefonskom linijom; omogućuje prenos podataka brzinama od 1,544 Mbps do 8,448 Mbps.


Addiction:

Zavisnost od kompjutera. Za neke korisnike kompjutera kaže se da su zavisni od kompjutera ili Interneta jer mnogo vremena provode radeći pomoću kompjutera ili pregledavajući sadržaj Interneta.


Agent:

Program koji automatski izvodi zadatke prema podacima i pravilima koje odreÄ‘uje korisnik (npr: na temelju upisanih podataka, program korisniku preporuÄŤuje vrstu muzike za koju pretpostavlja da je korisnik  sluša, bira vesti ili elektronsku poštu). Program koji se nezavisno izvodi, tj. simulira rad na drugom kompjuteru, obavljajući pri tome zadatke ÄŤiji su rezultati namenjeni za poreÄ‘enje sa drugim programima.


Alias:

Pseudonim, odnosno, alternativno ime ili oznaka koja se koristi za naslovljavanje poruka pojedincima ili grupama korisnika na mreĹľi; drugo ime za kompjuter na Internetu.


Alta Vista:

Web servis za pretraĹľivanje (search engine) i automatsko indeksiranje velikog broja World Wide Web stranica.


America OnLine:

(AOL) - AmerÄŤka kompanija za pruĹľanje komercijalnih informacijskih usluga na Internetu, sa sedištem u Dulles-u, Virginia.


Anonymus FTP:

Anonimni FTP - Korisnici dobivaju pristup udaljenom kompjuteru (server) preko FTP-a (File Transport Protocol), bez da imaju korisniÄŤki raÄŤun (account) na tom istom kompjuteru. Kod spajanja na raÄŤunar, korisnik upisuje svoju e-mail adresu umjesto lozinke, a sistem koji podrĹľava ovakav servis dodeljuje korisniku user name “anonymous”.


Applet:

Mali Java program koji moĹľe biti ubaÄŤen u html stranicu i izvršava se u klijentovom browseru.Uopšteno izvršava male ali korisne zadatke poput animacija i sl.


Archie:

Jedan od programskih alata za pretraživanje i pronalaženje informacija na Internetu; za određivanje mesta i brzo pronalaženje koristi indeksne datoteke i lokacije na Internetu.


Archive:

Velika datoteka, najÄŤešÄ‡e kopresovana (saĹľeta), koja sadrĹľi više manjih datoteka u sebi. Najpoznatiji formati za arhiviranje su ZIP, TAR, ARJ, LZH, UC2.


Archive site:

Stranica koja sadrĹľi arhive razliÄŤitog sadrĹľaja kojima korisnici mogu pristupati ili s njih skidati podatke FTP-om ili E-mailom.


ARJ:

Omogućava korisniku pohranjivanje jedne ili više datoteka u kompresovanom formatu. Posebno dobar za kompresiju baza podataka, grafiÄŤkih datoteka i velikih dokumenata.


ARPA:

(Advanced Research Projects Agency) AmeriÄŤka vladina organizacija zaduĹľena za stvaranje eksperimentalnih mreĹľa koje su najavile poÄŤetak Interneta, a kasnije poznata kao DARPA (Defence Advanced Research Projects Agency).


ARPANet:

Prethodnik Interneta. MreĹľa koju je formirana od ARPA  u kasnim 60-tim i ranim 70-tim kao eksperiment za povezivanje sveta u slucaju nuklearnog rata. Nastao kao test podruÄŤje za testiranje novih tehnologija povezujući ameriÄŤke univerzitete i istraĹľivaÄŤke centre. Danas više ne postoji.


ASCII:

(American Standard Code for Information Interchange)
NajÄŤešÄ‡i format za text fajlove na kompjuteru i na Internetu. U ASCII fajlovima svaki od 128 alfabetskih(abcdefg...), numerickih(1234567...) ili specijalnih znakova($%&*#»?...) predstavljen je 7-bitnom kombinacijom binarnih brojeva (niz od sedam nula i jedinica npr. 0110001)


ASP:

(Active Server Pages) - Standardizovani programski jezik za izradu Internet aplikacija smeštenih na Windows serverima. Microsoftov proizvod nastao sredinom devedesetih.


ASSEMBLER:

Program koji prevodi programerove instrukcije u kompjuteru izvršive instrukcije.


AT command set:

Skup AT komandi - Standardne komande u programskoj podršci za upravljanje radom modema. Sve komande iz tog skupa zapoÄŤinju sa slovima AT (skraćeno od engleske reÄŤi; attention).


ATM:

(Asynchronus Transfer Mode) - NeusklaÄ‘eni prenos, naÄŤin prenošenja podataka pri kojem se male grupe bitova prenose u nepravilnim i nepredvidivim vremenskim razmacima.


Attachments:

Dodaci - Multimedijalne datoteke koje su dodane, "prikaÄŤene" e-mailu, a mogu biti tekstualne, grafiÄŤke, zvuÄŤne, video, baze podataka ili ÄŤak ÄŤitave aplikacije, programi.


AVI:

(AudioVisual Interleaved Standard ) Naziv datoteke za smeštaj audio/video zapisa u digitalnom obliku razvijen od strane Microsoft Windowsa. Video klipovi na World Wide Webu su najÄŤešÄ‡e dostupni u Avi i QuickTime formatu..


Awk:

Programski jezik za rad s tekstovnim podacima. Ime je dobio po prvim slovima prezimena troje autora
 ( Aho, Weinberger i Keringhan).


Account manager:

Rukovodilac zaduĹľen za klijente


REGISTAR PRAVNIH LICA U KOLUBARSKOM OKRUGUVažni telefoni!

SEO optimizacija sajta za Google i optimizacija sajta za pretrazivace

Otkup automobila Beograd

Selidbe Beograd

Otkup automobila

Odmor u selima Srbije

Banja Vrujci smeštaj

Banja Vrujci Blog

Vrnjacka Banja turistički portal sa ponudom smestaja

Firme SrbijeVREMENSKA PROGNOZA


Vremenska prognoza za 5 dana