upišite se besplatno u bazu pravnih lica

INTERNET REČNIK

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Back-up:

Sigurnosna kopija. Kopija datoteke kojom se štitimo od oštećivanja ili gubitaka originalne datoteke.


Banner:

Logo oglašivaÄŤa dizajniran tako da privuÄŤe paĹľnju posetiocu sajta, a koji je direktna veza (link) na oglašivaÄŤevu web stranicu.


Back door:

Zadnja vrata – SluÄŤajno, nepaĹľnjom ili lošim programiranjem napravljen prolaz kroz bezbednosni sistem kompjutera ili mreĹľe kompjutera, koji se moĹľe iskoristiti za neovlašÄ‡eni ulaz u sistem.


Bandwitdh:

KoliÄŤina informacija koja prolazi kroz jedan kanal u bilo kojem trenutku.


Baud Rate:

Brzina kojom podaci putuju kroz modem, mereni u bps-ima (bits per second – bitova u sekundi). Većina današnjih modema meri od 2 400 do 50 000 bps.


BBS:

(Bulletin Board System) kompjuterski sistem koji obično pokreću lokalni korisnici stvarajući datoteke sposobne za skidanje i podizanje elektronskih foruma za rasprave.


BBS:

(Bulletin board system): Online softverski sistem koji omogućava ljudima da vode rasprave, uploudaju i downloudaju fajlove i postavljaju odreÄ‘ene novosti. Drugi korisnici tih podataka ne moraju  biti spojeni na internet u istom trenutku kad su ove pisane već do tih podataka mogu doći i kasnije(forum).


Beta:

Beta verzija, nedovršen novi program u kome su popravljene sintaktiÄŤke i logiÄŤke greške pronaÄ‘ene pri alfa-ispitivanju.


Bit:

(Binary DigIT) najmanja jedinica kompjuterske datoteke, sastoji se od 1 ili 0. Kombinacija bitova može upućivati na slovo, brojku ili obavljati signalizaciju, prebacivanje ili neku drugu funkciju.


Byte:

Skup bitova koji predstavljaju jedan znak(a,b,c,1,2,3,&%$...). ObiÄŤno ih je 8 u jednom Byte-u, ali moĹľe biti i više, zavisno o naÄŤinu merenja tj. o kompjuterskom sistemu.


Body:

U okvirima elektronske pošte, deo pisma koji sadrĹľi najviše tekstualnog sadrĹľaja, deo izmeÄ‘u zaglavlja i potpisa ili središnji deo HTML dokumenta.


Bookmark ili Favorites:

Za Netscape i Internet Explorer; aplikacija u programima za pretraživanje Interneta u kojima se snimaju adrese ili web stranice do kojih želimo doći u sledećim pretraživanjima.


Bps:

(Bitovi u sekundi) brzina kojom se meri prenos datoteka.


Bug:

Pogreška, sintaktiÄŤka ili logiÄŤka u programskom kodu.


Buffer:

Memorijski element perifernog ureÄ‘aja, poput CD rezaÄŤa ili digitalne kamere za privremeni smeštaj kojim se brzina dotoka usklaÄ‘uje s brzinom rada odreÄ‘enog ureÄ‘aja.


BMP:

Bit Map - Format datoteke nastao na Windows platformi.


Browse:

Listati kroz zbirku, npr. Fotografija na web stranicama bez posebnog reda.


Browser:

Program koji korisnici koriste za pregled ili traĹľenje raznog sadrĹľaja na Internetu npr. sadrĹľaja web stranica. NajÄŤešÄ‡i su Microsoft Internet Explorer i Netscape Navigator.


REGISTAR PRAVNIH LICA U KOLUBARSKOM OKRUGUVažni telefoni!

SEO optimizacija sajta za Google i optimizacija sajta za pretrazivace

Odmor u selima Srbije

Banja Vrujci smeštaj

Banja Vrujci Blog

Vrnjacka Banja turistički portal sa ponudom smestaja

Firme SrbijeVREMENSKA PROGNOZA


Vremenska prognoza za 5 dana