upišite se besplatno u bazu pravnih lica

INTERNET REČNIK

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Port:

Broj koji se pridruĹľuje jedinstvenoj adresi izvora podataka ili IP adresi kompjutera, a sluĹľi za oznaÄŤavanje mreĹľnog mesta pristupanja ili mreĹľne usluge.


Portal:

OznaÄŤava izraz za «prvi sajt koji ce korisnici videti koristeći web». Portali nude mnogo mogućnosti i usluga kao npr. katalog drugih sajtova, pretragu, e-mail usluge i sl. da bi podstaknuli korisnike da je upravo taj sajt prvi tj. da bude(port) ulaz u web.


Postmaster:

Administrator sistema koji je zaduĹľen za rad servera, preko koga se obavlja slanje i primanje poruka elektronske pošte.


PPP:

(Point to Point Protocol) PPP je vrsta Internet veze koja dozvoljava kompjuteru korišÄ‡enje Internet protokola kako bi postao deo Interneta. Zahteva modem, telefonsku liniju i raÄŤun kod Internet provajdera.


PGP - (Pretty Good Privacy):

Program za šifrovanje koji se upotrebljava na liÄŤnim kompjuterima, vrlo velikih mogućnosti.


Public access provider:

Organizacija koja osigurava pristup Internetu fiziÄŤkim ili pravnim osobama, najÄŤešÄ‡e uz naknadu.


Public domain:

Odnosi se na softver koji moĹľe svako koristiti ili menjati bez autorizacije.


PDF:

Standardni format dokumenta koji je napravila firma Adobe. Dokumenti u PDF formatu lako mogu biti videni ili štampani na bilo kojem kompjuteru ili platformi.


Platform:

Vrsta kompjuterskog sistema odreÄ‘ena upotrebljenim operativnim sistemom – npr. Appleovi Macintoshi koriste Mac OS.


Packet:

paket - Informacije se preko Interneta šalju u “paketima”; delovima datoteke svaki sa svojom odredišnom adresom. Paketi se mogu zamisliti kao zalepljene omotnice sa nekim sadrĹľajem i napisanom adresom. Sve prolaze kroz sistem i najÄŤešÄ‡e doÄ‘u na ispravnu destinaciju. Što više omotnica sistem mora da obradi, postupak se usporava.


Page:

“Stranica” je ime dato temeljnom Web dokumentu, poput ovog što ga upravo ÄŤitate.


Password:

Lozinka, šifra; tajni niz znakova kojima se pristup podacima, omogućuje samo ovlaštenim osobama.


Perl:

(Practical Extraction and Report Language) Programski jezik opšte namene za pretraĹľivanje tekstovnih datoteka, izdvajanje podataka i štampanje formatiranih izveštaja; vrlo je sliÄŤan jeziku AWK, ali je sloĹľeniji.


Pixel:

Najmanja jedinica digitalnog snimka korišÄ‡ena ili naÄŤinjena odreÄ‘enim ureÄ‘ajem.


Ping:

Signal ili kratka poruka koju jedan kompjuter preko mreĹľe šalje drugom kompjuteru i proverava da li je dobro prikljuÄŤeno na mreĹľu.


Point of Presence:

Mesto pristupa mreĹľi preko telefonske linije; modem i ostala kompjuterska i komunikacijska oprema koja je neprestano prikljuÄŤena na mreĹľu;


POP - (Post Office Protocol):

Osigurava ÄŤuvanje i slanje, s namenom slanja E-maila zahtevom s udaljenog servera prema liÄŤnom kompjuteru, najÄŤešÄ‡e PC-ju ili Macintoshu.


POP3:

Post Office Protocol 3. Standardizovana metoda za primanje elektronske pošte (email).


Protocol:

Protokol - Postupak, naÄŤin na koji kompjuteri obavljaju komunikaciju jedno sa drugim preko Interneta, u cilju davanja usluge.


Proxy server:

Dvojnik kompjutera servera; Zbog zagušenja nekih kompjutera, proxy server ÄŤesto se upotrebljava na Internetu, kako bi se rasteretio glavni kompjuter server i promet usmerio prema jednom ili više


Printer:

UreÄ‘aj koji zapisuje kompjuterske podatke (tekstovi, slike itd.) na papir. Osnovne varijante su laser printeri, ink-jet printeri i dot-matrix printeri. Printeri su takoÄ‘er i osobe ili kompanije koje štampaju kopije knjiga ili nekih drugih zapisa.


Prompt:

Odzivni znak, odzivna poruka – znak koji poziva korisnika da upiše neku od naredb .


Properties:

Osobine ili karakteristike neÄŤega.


PKZIP ili PKUNZIP:

Oruđa za lagano kompresovanje i dekompresovanje DOS i Windows datoteka. Koriste ekstenziju .zip u imenu datoteka koje su njima obrađene.


Plug-In:

Komadići softwera koji dodaju razne dodatke većem softveru. Plaginovi se učitavaju u memoriju i većem programu daju nove mogućnosti.


REGISTAR PRAVNIH LICA U KOLUBARSKOM OKRUGUVažni telefoni!

SEO optimizacija sajta za Google i optimizacija sajta za pretrazivace

Otkup automobila Beograd

Selidbe Beograd

Otkup automobila

Odmor u selima Srbije

Banja Vrujci smeštaj

Banja Vrujci Blog

Vrnjacka Banja turistički portal sa ponudom smestaja

Firme SrbijeVREMENSKA PROGNOZA


Vremenska prognoza za 5 dana