upišite se besplatno u bazu pravnih lica

RIZNICA MUDROSTI

Po autoru:

Po kategoriji:

O Radu

Icon!
Bihner:

Sve pod suncem je rad.


Bloh:

Ono što ne uradiš, uvek je vaĹľnije od onoga što si uradio.


Boalo - Depreo:

TeĹľak je teret nemati šta da se radi.


Bodler:

Da bi se ÄŤovek izleÄŤio od svega, od bede, od bolesti i od melanhonije, potreban je jedino smi­sao za rad.


Bodler:

Treba raditi, ako ne iz Ĺľelje, ono iz oÄŤajanja, jer na kraju krajeva, raditi je manje dosadno no zabavljati se.


Bugarska poslovica:

Vinogradu nije potrebna molitva, nego moti­ka.


Ciceron:

Prijatno je sećanje na minule napore. Suavis est laborum praeterilorum memoria.


Ciceron:

Rad krepi mladost, veseli starost, krasi sreću, a nesreći pruža utehu.


Ciceron:

Više vredi promišljeno raditi nego pametno misliti. Agere considerateplurius qaum cogitare
prudenter.


Ciceron:

Završeni poslovi su prijatni. Acti labores iucundi (sunt).


Igo:

ÄŚovek nije lenj ako je obuzet mislima. Po­stoji vidljiv rad, a postoji i nevidljiv rad.


Igo:

Ko je zamišljen, nije besposlen.


K. G. Jung:

Odgađanje je kradljivac vremena.


Kami:

Dosada je bolest srećnih ljudi. Nesrećni se nikada ne dosađuju, jer su prezaposleni.


Kant:

Jedna od najboljih i najÄŤistijih radosti je od­mor posle rada.


Karlajl:

Rad je misija ÄŤoveka na ovoj planeti.


B. Knežević:

Najgori je umor od nerada.


Kont:

Niko nema drugi zadatak, osim da uvek oba­vlja svoj zadatak.


Kvintilijan:

Lakše je raditi mnogo nego dugo. Facilius esl nntlta facere quam din.


La Brijer:

Ima više alata nego radnika, a meÄ‘u ovim poslednjim više je rÄ‘avih nego odliÄŤnih.


La Brijer:

Obično je nekako prirodno da se tuđ rad ceni samo u odnosu na onaj kojim se mi bavimo.


Laub:

NajteĹľi sluÄŤaj: ÄŤovek koji je duhovno impo­tentan, a radno vrlo potentan.


Laub:

Svaki šef više voli dva saradnika sa koefici­jentom inteligencije 80, nego li jednog sa koefi­cijentom 160.


Lok:

Rad zbog rada je neprirodan.


S. Lukić:

Ja se preobrazim dok radim, ÄŤistim se, bolji bivam.


Marcijal:

Samo rad priÄŤinjava zadovoljstvo. Iuvat ipse labor.


Demise:

Dani rada! Jedini dani u kojima sam Ĺľiveo.


Napoleon I:

Ukoliko želite da je stvar urađena dobro, uradite je sami.


Ovidije:

Iskoristi vreme! Utere temporibus!


Plaut:

Radi, ako nešto radiš. Age, si quid agis.


K. ÄŒapek:

Kad nemam šta da radim, radim.


Demosten:

Delanje doduše vremenski sledi posle dogo­varanja i odluÄŤivanja glasanjem, ali ima veću vrednost od njih svojom snagom i dejstvom.


S. Džonson:

Onaj koji mora da uradi mnogo, uradi nešto pogrešno.


Ezop:

Rad je ljudima blago.


I. Gandi:

Ja se zaljubim u sve ono što radim, i nasto­jim uvek da dobro radim.


Gete:

Lako je misliti; teško je raditi; raditi kako se misli teĹľe je od svega na svetu.


Gete:

UbeÄ‘enje o našem daljem postojanju nastaje u meni iz pojma rada; jer ako do kraja Ĺľivota ne­umorno radim, priroda je obavezna da mi dade drugi oblik Ĺľivota ako ovaj sadašnji ne moĹľe da­lje da posluĹľi mome duhu.


Gončarov:

Rad je jedini lek protiv praznine u Ĺľivotu.


Gorki:

Kad je rad prisila, Ĺľivot je robija.


Gorki:

Rad povećava poštovanje prema samom se­bi.


Hijeronim:

Nijedan atleta nije bio okićen vencem bez znoja. Nemo athleta sine sudore coronatur.


Hiokrat:

Rad produĹľava Ĺľivot ÄŤoveku, a nerad skraću­je Ĺľivot neradniku.


D. Radović:

Nije vaĹľno da li neko radi ili ne radi. VaĹľan je jedino rezultat.


Servantes:

Jedan ÄŤovek nije ništa više od drugog ako ne uradi više od drugog.


Simon:

Svaki ÄŤovek oseća nejasnu potrebu da ÄŤini, poÄŤev od inĹľenjera koji gradi mostove do onog koji nedeljom majstoriše oko kokošarnika.


Sinkler:

ÄŚovek moĹľe satima da sedi i priÄŤa o onome što misli, ali o onome što on doista jeste najbolje moĹľete da presudite na osnovu onoga što radi.


R. L. Stivenson:

Pravi uspeh je raditi.


Svift:

Ako Ĺľelite da ništa ne radite, zaljubite se u ono što radite.


Šekspir:

Brbljivac je slab radnik.


Šekspir:

Rad koji rado obavljaš, leÄŤi bol.


P.B. Å eli:

Najveća stvar na svetu je rad protkan ljuba­vlju.


Tolstoj:

Bez telesnog rada nema zdravog tela niti zdravih misli u glavi.


Tolstoj:

Daj više odmora jeziku nego rukama.


Tolstoj:

Ko ništa ne radi, uvek ima mnogo pomoćnika.


Tolstoj:

NajÄŤudnovatija od svih zabluda je shvatanje daje ÄŤovekova sreća u tome da ništa ne radi.


REGISTAR PRAVNIH LICA U KOLUBARSKOM OKRUGUVažni telefoni!

SEO optimizacija sajta za Google i optimizacija sajta za pretrazivace

Odmor u selima Srbije

Banja Vrujci smeštaj

Banja Vrujci Blog

Vrnjacka Banja turistički portal sa ponudom smestaja

Firme SrbijeVREMENSKA PROGNOZA


Vremenska prognoza za 5 dana