upišite se besplatno u bazu pravnih lica

RIZNICA MUDROSTI

Po autoru:

Po kategoriji:

O Ratu

Icon!
Adorno:

Kako je moguće stvarati muziku posle Aušvica?


Ajzenhauer:

U konaÄŤnom izboru, vojniÄŤki ranac nije tako teĹľak teret kao zatvoreniÄŤki lanac.


I. Andrić:

U naše vreme i najveći ratovi i najsavršenije pobede retko i nepotpuno rešavaju pitanja onih zbog kojih se ratovalo i pobedilo, ali zato otva­raju redovno velik broj novih i teških pitanja.


Barbis:

Jesu li mrtvi pali uzalud? Ako svet treba da ostane kakav jeste, onda jesu!


Bataj:

U izvesnom smislu, rat se svodi na kolektivnu organizaciju nagona agresivnosti.


Bebel:

U vreme rata najglasniji patrioti su najveći profiteri.


Bičer:

Nije, uglavnom, surovost ta koja vodi ljude da vole rat: to je uzbuđenje.


Bjernson:

Rat neće nestati pre nego što nestanu misli o ratu.


Bodueni:

Mladost je prva Ĺľrtva rata, prvi plod mira. Treba dvadeset godina ili više mira da se stvori ÄŤovek; potrebno je samo dvadeset sekundi rata da ga uništi.


R. Brauning:

Ne stihove sada, samo prozu!


Breht:

Rat je poput ljubavi - on uvek pronađe put.


Ciceron:

Ništa nije sramnije nego voditi rat sa onima sa kim si u prijateljstvu Ĺľiveo. Nihil est turpiusquam bellum gerere cum eo, auicum familiariter vixeris.


Ciceron:

Ratove treba preduzimati upravo zato da bi se bez poniĹľenja Ĺľivelo u miru. Suscipienda quidem bella sunt ob eam causam, ut sine iniuria in paÄŤe vivatur.


Ciceron:

U graÄ‘anskim ratovima sve je jadno, ali ni­šta nije jadnije od same pobede. Omnia sunt mi­sem in bellis civilibus, sed miserius nihil quamipsa victoria.


Ciceron:

Zakoni miruju u vreme rata.


M. Crnjanski:

Tumarali su, kao muve bez glave; jeli su, pi­li su, spavali su, da najposle trÄŤećim korakom poginu, zakoraÄŤivši u prazninu, po tuÄ‘oj volji i za tuÄ‘ raÄŤun.


V. Čerčil:

Niko ne može da garantuje uspeh u ratu, već može samo da ga zasluži.


V. Čerčil:

Ovo nije kraj. Ovo nije ÄŤak ni poÄŤetak kraja. Ali je, moĹľda, kraj poÄŤetka.


V. Čerčil:

U ratu odluÄŤnost; u porazu prkos; u pobedi velikodušnost; u miru dobra volja.


Don:

Kao što je mir sva dobrota, tako je rat am­blem, hijeroglif sve nesreće.


Drajden:

U ratu su sva događanja opasna.


Džons:

Moderni rat. ÄŚak ga niste mogli ni prividno uÄŤiniti humanim.


Erazmo Roterdamski:

Najnepovoljniji mir je bolji od najpravedni­jeg rata.


Ezop:

Za vreme ratova ÄŤesto su najmoćnijima po­trebni najslabiji.


Fauls:

Muškarci vole rat zato što im dozvoljava da izgledaju ozbiljni. Zato što je to jedina stvar ko­ja zaustavlja Ĺľene da im se ne smeju.


Frenklin:

Nikada još nije bio dobar rat ili rÄ‘av rat.


I. Gandi:

Rat je neizbeĹľan kada treba braniti ili kada se treba braniti.


Grafit francuskih studenata 1968.:

Pre ÄŤoveka je bila šuma, iza ÄŤoveka ostaje pustinja.


O. Haksli:

Najšokantnija ÄŤinjenica o ratu jeste da njego­ve Ĺľrtve i njegovi instrumenti su pojedinaÄŤna
ljudska bića, i da ta pojedinačna bića su osuđena monstruoznim konvencijama političara da ubiju ili budu ubijeni u svađama koje nisu njihove.


Halifaks:

Trećina armije mora biti uništena pre nego što se od nje napravi dobra armija.


Hemingvej:

Kada ljudi shvate kako je rat strašan, ne mo­gu ništa da uÄŤine da bi ga zaustavili jer i sami polude.


Hemingvej:

U ratu ÄŤovek ima mnogo prijatelja.


Heraklit:

Rat je otac svih i kralj svega, od jednih naÄŤi­ni bogove, a od drugih ljude; jedne naÄŤini robo­vima, a druge slobodnima.


Herodot:

U miru deca sahranjuju svoje oÄŤeve, u ratu oÄŤevi sahranjuju svoju decu.


Hobs:

Snaga i prevara u ratu su dve najveće vrline.


Horacije:

Ratovi su mrski majkama. Bella matribus detestata.


Huver:

Stariji ljudi objavljuju rat. Ali mladost je ta koja mora da se bori i umire.


Klauzevic:

Rat je nastavak politike drugim sredstvima. On nije samo politički čin već pravo političko sredstvo.


Kliver:

Svi su bogovi mrtvi izuzev boga rata.


Kolbi:

Kao što ranjeni ljudi mogu kroz Ĺľivot da posrću, tako i naše pameti mogu da ne povrate rav­noteĹľu decenijama.


Kolton:

Rat je igra u kojoj vladari retko dobijaju, a narod nikada.


Konfučije:

Voditi neobuÄŤene ljude u rat, znaÄŤi baciti ih.


Krleža:

Danas kada je drĹľavna vlast u meÄ‘unarod­nim razmjerima prestala glumiti zabrinuto, plaÄŤ­ljivo ÄŤovjekoljublje, ciniÄŤki trgujući milijunima leševa i od njih kuhajući sapun, gubitak u ljud­skom mesu ne predstavlja nikakve, ni najmanje smetnje u praktiÄŤnom saldakontu rata. Nafta, gvoĹľde, bakar, olovo, ugljen roba je nerazmjer­no skupocjenija od ljudskog mesa.


Napoleon I:

Da bi imala dobre vojnike, drĹľava treba da je uvek u ratu.


Napoleon I:

Jedan špijun na pravom mestu vredi više od hiljadu vojnika na bojištu.


Nemačka poslovica:

U vreme rata Ä‘avo napravi više mesta u paklu.


Niče:

Protiv rata bi se moglo reći da on čini pobednike glupim, a pobeđenog osvetoljubivim.


Niče:

Rat i hrabrost izvršili su više velikih dela ne­go ljubav prema bliĹľnjima.


Orvel:

NajbrĹľi naÄŤin da se završi rat jeste da se iz­gubi.


F. D. Ruzvelt:

Moto rata je: „Neka jaki preĹľive; neka sla­bi umru". Moto mira je: „Neka snaĹľni pomognu slabima da preĹľive".


REGISTAR PRAVNIH LICA U KOLUBARSKOM OKRUGUVažni telefoni!

SEO optimizacija sajta za Google i optimizacija sajta za pretrazivace

Odmor u selima Srbije

Banja Vrujci smeštaj

Banja Vrujci Blog

Vrnjacka Banja turistički portal sa ponudom smestaja

Firme SrbijeVREMENSKA PROGNOZA


Vremenska prognoza za 5 dana