upišite se besplatno u bazu pravnih lica

RIZNICA MUDROSTI

Po autoru:

Po kategoriji:

O Siromaštvu

Icon!
Jevrejska poslovica:

Imao, pa nemao.


Juvenal:

Od svih jada nesrećnog siromaštva nijedno nije teĹľe podneti od toga što ona ÄŤoveka ÄŤini smešnim.


Juvenal:

Putnik praznih dĹľepova pevaće u lice razboj­niku. Cantabil vacuus coram latrone viator.


Kenedi:

Ukoliko slobodno društvo ne moĹľe da po­mogne mnogima koji su siromašni, ono ne mo­Ĺľe ni da spase nekolicinu koji su bogati.


Lukijan:

Siromaštvo ubeÄ‘uje ÄŤoveka da uradi i pretrpi sve što moĹľe, da bi pobegao od njega.


Menandar:

Nije lako pronaći roÄ‘ake siromašnog ÄŤoveka.


De Mise:

Go kao bez novca, go kao crkveni miš, go kao diskusija akademika.


Misle:

Onaj ko zna kako da bude siromašan, zna sve.


Filding:

Od onoga kome ništa nije dato, ništa se ne moĹľe ni oduzeti.


Fokner:

Treba imati apetit siromaha da bi se uĹľivalo u bogatstvu bogataša.


Franjo Asiški:

Brže se stiže u nebo polazeći iz kolibe nego iz palate.


T. Fuler:

Od praznog novÄŤanika prijatelji pobegnu u strahu.


T. Fuler:

Razlozi siromašnog ÄŤoveka se ne ÄŤuju.


Gete:

Nemaština je najveće iskušenje: i najmudri­je ribe glad tera na udicu.


Gogolj:

U prestonici i ne moĹľe propasti od gladi ne­ko, ko ima makar i oskudan talent. Tek jednoga se treba ovde plašiti, da siromah ne oboli. Tada mu gotovo nema spasa: izvori njegovih prihoda
presušuju, troškovi na lekove i lekare za njega su nedostupni i preostaje mu samo jedno sred­stvo, da umre.


Hajne:

Siromaštvo je sedelo uz kolevku svakog na­šeg velikog ÄŤoveka i ljuljalo ga do zrelosti.


Igo:

Uvek ima više bede u niĹľoj klasi nego huma­nosti u višoj.


I. Sekulić:

Neko je siromah zbog poroka, a neko zbog vrlina.


V. Skot:

Siromaštvo je majka umetnosti.


Å o:

Sigurnost, glavna pretenzija civilizacije, ne moĹľe postojati, kada najgora od svih opasnosti, opasnost siromaštva, visi nad svaÄŤijom glavom.


Å o:

Siromaštvo nije samo nesreća, ono je i poni­Ĺľenje.


Tolstoj:

ÄŚovek se lako pri vikne na najgori Ĺľivot, ako svi oko njega Ĺľive loše.


Tukidid:

Priznati se siromašnim nije ni za koga sra­mota, prava je sramota ne otimati se siromaštvu radom.


Monteskje:

ÄŚovek nije siromašan zato što nema ništa ne­go stoga što ne radi. Onaj ko nema imanja a ra­di, uĹľiva blagostanje poput onoga koji ima sto talira prihoda, a ne radi.


Monteskje:

Siromaštvo ÄŤesto oduzima ljudima duh i vr­linu. Teško je praznoj vreći da stoji uspravno.


Monteskje:

Siromaštvo duše je nepopravljivo.


Morijak:

Siromaštvo i nada su majka i kći. Dok se za­bavljaš sa ćerkom, zaboravljaš na majku.


Pegi:

Kratak u pameti, bogat ÄŤovek ne moĹľe da za­misli siromaštvo.


Aristotel:

Siromaštvo je roditelj revolucije i zloÄŤina.


Balzak:

Siromah treba da legne samo onda kada hoće da umre.


Bencel - Å ternau:

Zaista je siromašan samo onaj ko nema ni du­ha ni snage.


Breht:

Siromaštvo vas ÄŤini tuĹľnim i mudrim.


N. Bulat:

Siromaštvo i nesreća lako ljude uÄŤine pokor­nim.


ÄŒesterton:

Pošteni siromasi mogu ponekad da zaborave sirotinju. Pošteni bogataši ne mogu nikada da zaborave bogatstvo.


D. Ćosić:

Sirotinju nikada i niko ništa nije pitao.


Danska poslovica:

Siromaštvo je nagrada za lenjost.


Demokrit:

Opšta je oskudica teĹľa nego oskudica pojedi­naca, jer tad ne ostaje nada u pomoć.


Držić:

Ubog ni sebi nije dobar ni drugome.


Emerson:

Najlepše pesme sveta napisane su da bi se došlo do hleba.


Emerson:

Siromaštvo obeshrabruje.


Emerson:

Siromaštvo se sastoji u osećanju siromaštva.


Fedar:

Pri promeni vlade siromasima se ne menja ništa osim gospodara.


Jevrejska poslovica:

Siromaštvo nije sramota, ali nije ni ÄŤast.


REGISTAR PRAVNIH LICA U KOLUBARSKOM OKRUGUVažni telefoni!

SEO optimizacija sajta za Google i optimizacija sajta za pretrazivace

Otkup automobila Beograd

Selidbe Beograd

Otkup automobila

Odmor u selima Srbije

Banja Vrujci smeštaj

Banja Vrujci Blog

Vrnjacka Banja turistički portal sa ponudom smestaja

Firme SrbijeVREMENSKA PROGNOZA


Vremenska prognoza za 5 dana