upišite se besplatno u bazu pravnih lica

POSLOVNI REČNIK

Po azbučnom redu:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
IPO (initial public offering):

Inicijalna javna ponuda


Net:

MreĹľa


Businessman:

Poslovni ÄŤovek


Copywritter:

Osoba zaduĹľena za osmišljavanje tekstova i poruka


Transferna plaćanja:

Su isplate koje pojedinci primaju od drĹľave, a koja nisu vezana za razmenu roba i usluga, kao što su na primer plaćanja u okviru socijalnog osiguranja.


Peer-to-peer:

Razmena datoteka


Elektronsko poslovanje (engl. e-business):

Definiše se kao razmena informacija, uspostavljanje poslovnih veza i voÄ‘enje poslovanja putem telekomunikacionih mreĹľa. Elektronsko poslovanje obuhvata sve one oblike poslovanja koji se mogu odvijati pre svega preko interneta (ali i intraneta), i obuhvata: poslovanje orijentisano prema potrošaÄŤima, poslovanje orijentisano prema drugim poslovnim subjektima (business to business), poslovanje unutar organizacije i realizovanje veza sa drĹľavnim institucijama. Poslovanje orijentisano ka potrošaÄŤima obuhvata pre svega marketing akcije (najÄŤešÄ‡e advertajzing, i to se oznaÄŤava kao one to one marketing) a zatim I prodaju i naplatu prodatih proizvoda preko interneta (to je e-commerce ili elektronska trgovina). Uspostavljanje poslovnih veza sa partnerima preko interneta obuhvata pre svega kreiranja virtuelnih timova koji rade zajedno, iako prostorno odvojeni, na odreÄ‘enom zajedniÄŤkom zadatku. Glavna ušteda ovako uspostavljenih odnosa, business to business, ogleda se u izbegavanju troškova sluĹľbenih puteva i u skraćenju rokova izvršenja.


Turnover:

Prihod, preokret, fluktuacija


Private equity fond:

Fond riziÄŤnog privatnog kapitala


Cash flow:

Tok novca


Poverilac:

Subjekt iz obligacionog odnosa koji ima pravo da od drugog lica (duĹľnika) traĹľi da nešto uÄŤini, nešto da da ili da se uzdrĹľi od nekog ÄŤinjenja (na koje bi inaÄŤe imao pravo).


Life cycle:

Životni ciklus


Deponent:

Lice koje neku pokretnu stvar predaje na ÄŤuvanje depozitaru ili ostavoprimcu (banci depozitaru). Odnosi izmeÄ‘u deponenta i depozitara regulišu se posebnim ugovorom o ostavi, tj. deponovanju. Deponent ima pravo da mu deponovana stvar bude vraćena u ugovorenom roku, odnosno na njegov zahtev, a njegova obaveza je da za ÄŤuvanje plati posebnu proviziju, odnosno zakup sefa.
Deponent predaje stvari spakovane ili zapeÄŤaćene u poseban omot (paket). Stvari ne smeju biti kvarljive ni eksplozivne, niti smeju biti zabranjene zakonom, što deponent potvrÄ‘uje svojim potpisom na ugovoru o ostavi (depou). Deponent stvari moĹľe predati i uz nalog banci da ova njima rukuje.


Laptop/notebook:

Prenosni raÄŤunar


Smart card:

Pametna kartica


REGISTAR PRAVNIH LICA U KOLUBARSKOM OKRUGUVažni telefoni!

SEO optimizacija sajta za Google i optimizacija sajta za pretrazivace

Otkup automobila Beograd

Selidbe Beograd

Otkup automobila

Odmor u selima Srbije

Banja Vrujci smeštaj

Banja Vrujci Blog

Vrnjacka Banja turistički portal sa ponudom smestaja

Firme SrbijeVREMENSKA PROGNOZA


Vremenska prognoza za 5 dana