upišite se besplatno u bazu pravnih lica

POSLOVNI REČNIK

Po azbučnom redu:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Hipotekarne banke:

Specijalizovani finansijski posrednici koji pokrivaju deo trĹľišta kapitala. Hipotekarne banke se bave davanjem komunalnih zajmova i hipotekarnih kredita sektoru stanovništva, a sredstva se uglavnom prikupljaju emitovanjem, na osnovu prikupljenih hipoteka, dugoroÄŤnih hipotekarnih zaloĹľnica koje se vrednuju na trĹľištu hartija od vrednosti. Hipotekarne banke su
karakteristiÄŤne po otpimalnoj usklaÄ‘enosti roÄŤnosti izvora i plasmana. ZnaÄŤajne su zato što finansiraju razvoj gradova, izdvajanjem sredstava za izgradnju infrastrukture i drugih objekata.


Turnover:

Prihod, preokret, fluktuacija


Net:

MreĹľa


Benefit:

Korist


Potraživanje:

Imovinsko-pravni odnos poverioca i duĹľnika u kome poverilac ima pravo da od duĹľnika traĹľi izmirenje duga u novcu, stvarima, ili radom na osnovu izriÄŤitog priznanja duga od strane duĹľnika, i na osnovu utuĹľivih (ili verovatno utuĹľivih) dokaza o obavezi duĹľnika kojima poverilac raspolaĹľe. Prema
stepenu zagarantovanosti, potraživanje može biti: potraživanje bez posebnog osiguranja; hipotekom osigurano potraživanje; privilegovano naplativo potraživanje (naplativo pre svih drugih, pa i hipotekom osiguranih potraživanja). Prema verovatnoći naplativosti, potraživanja mogu biti: naplativa, sumnjiva,
sporna i nenaplativa.


Kargo (Å¡pan.):

Tovar, i to najÄŤešÄ‡e brodski. U osiguranju oznaÄŤava teret tj.  robu koja se osigurava za vreme prevoza.


Favourites:

Omiljene npr. internetske stranice


Aktiva:

Čine je ili obrazuju sva sredstva u preduzeću pomoću kojih se obavlja zadatak preduzeća u oblasti proizvodnje, prometa ili usluga i ostvaruju ciljevi poslovanja. Čine je materijalna aktiva (materijalne vrednosti) i monetarna aktiva (novčane vrednosti i potraživanja).

Po kriterijumu obrta sredstva u aktivi se dele na: → osnovna sredstva I dugoroÄŤne finansijske plasmane (dugoroÄŤna ulaganja i potraĹľivanja preduzeća), i→ obrtna sredstva (zalihe, kratkoroÄŤna potraĹľivanja, gotovina i gotovinski ekvivalenti - Ĺľiro raÄŤun, devizni raÄŤun i sl.). Pri odreÄ‘ivanju njihove proporcije
kriterijum je sledeći: obrtnih sredstava treba da bude dovoljno kako bi se u potpunosti zaposlila osnovna sredstva.


Finger food:

Zalogajčići


Flat rate:

Bez ograniÄŤenja u prometu


Likvidnost:

Se moĹľe dvostruko tumaÄŤiti:

1) vlasništvo nad dobrima koja se mogu lako i brzo transformisati u novac a prema dovoljno predvidljivoj ceni; osim samog novca, u likvidna sredstva spadaju sve druge hartije od vrednosti za koje pos- toji stabilno trĹľište i koje se mogu brzo zameniti za novac po relativno stabilnoj ceni;

2) sposobnost preduzeća da u propisanom ili dogovorenom roku izmiri sve svoje dospele obaveze.


Vaučer:

ReÄŤ "vauÄŤer" je nastala od engleske reÄŤi ''vouch'', što znaÄŤi garantovati, jemÄŤiti, odnosno od reÄŤi ''voucher'', što znaÄŤi garant, jemac, svedok. VauÄŤer je priznanica, pismena isprava koja sluĹľi kao dokaz da je jedan subject uplatio drugom subjektu odreÄ‘eni iznos na ime duga.

Vaučer (u procesu privatizacije) predstavlja i hartiju od vrednosti za kupovinu akcija preduzeća. Vaučer glasi na određeni iznos i stiče se po raznim osnovama: na osnovu godina radnog staža, na osnovu uplate sa popustom, itd.Vaučer (u turizmu) predstavlja ispravu koju izdaje turistička agencija (kao trasant)
kojom se ona obavezuje da će davaocu usluga (kao trasatu) platiti usluge koje budu pružene donosiocu vaučera (kao remitenta). U ovom slučaju, vaučer ne predstavlja hartiju od vrednosti, jer u samom turističkom vaučeru nije inkorporirano pravo turiste na uslugu, pa kao takva nije prenosiva na drugo lice.


Front office:

Brokeri/dileri i pomoćno osoblje


Vrući novac (engl. Hot money):

Pojam vezan za kratkoroÄŤne fondove koji su izrazito mobilni i brzo se sele sa jednog na drugo finansijsko trĹľište. Ta promena poslovnog ambijenta u kome “vrući novac” egzistira jeste rezultat promene u uslovima plasmana u nekoj zemlji. Najbolje se oslikava ponašanje ulagaÄŤa hot money-a kada doÄ‘e do devalvacije nacionalne valute zemlje u kojoj su fondovi uloĹľeni. Ukoliko imamo depozite po viÄ‘enju i postoji velika diskrepanca izmeÄ‘u realnog i zvaniÄŤnog kursa, prirodno je oÄŤekivati devalvaciju tj. opadanje vrednosti domaće valute, što će se direktno (negativno) odraziti nadeponenta. Iz tog razloga, svi "igraÄŤi" koji upravljaju ovim fondovima nastoje da izbegnu ovakve gubitke i da anticipiraju naredne poteze centralnih banaka tj. da pobegnu na vreme.


Workflow:

Radni tok


REGISTAR PRAVNIH LICA U KOLUBARSKOM OKRUGUVažni telefoni!

SEO optimizacija sajta za Google i optimizacija sajta za pretrazivace

Otkup automobila Beograd

Selidbe Beograd

Otkup automobila

Odmor u selima Srbije

Banja Vrujci smeštaj

Banja Vrujci Blog

Vrnjacka Banja turistički portal sa ponudom smestaja

Firme SrbijeVREMENSKA PROGNOZA


Vremenska prognoza za 5 dana